Головне управління Держгеокадастру у Волинській області (Організатор земельних торгів) відповідно до статей 122, 135, 136 Земельного кодексу України, на виконання наказів Головного управління Держземагентства та Держгеокадастру в області від 27.10.2014 року № 103а та 17.11.2016 року № 162 «Про здійснення добору земельних ділянок для продажу права оренди на них на земельних торгах» проводить відбір виконавця земельних торгів з продажу права оренди 12 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 266,393 га на території Володимир-Волинського, Любомльського, Рожищенського та Турійського районів Волинської області.

 

 

1.Умови відбору виконавця земельних торгів: 

– виконавець забезпечує підготовку лотів (виготовлення документації із землеустрою, нормативної грошової оцінки та агрохімічного паспорта земельної ділянки) або фінансування підготовки лотів до продажу на земельних торгах за власний рахунок з наступним відшкодуванням йому витрат переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 136 Земельного кодексу України;

– витрати (видатки), здійснені виконавцем на проведення земельних торгів, відшкодовуються йому переможцем земельних торгів у відповідності до частини п’ятої статті 135 Земельного кодексу України;

– під час відбору виконавця враховуються пропозиції кожного з претендентів за критеріями: вартість виготовлення документації із землеустрою, нормативної грошової оцінки та термін виконання згаданих робіт;

– виконавець приймає документи від учасників земельних торгів у місті Луцьку, або іншому населеному пункті області за згодою учасників торгів;

– на час проведення земельних торгів виконавець забезпечує наявність місця для проведення торгів у місті Луцьку. Розмір обладнаної операційної зали для проведення торгів має бути не менше 30 кв.м. для забезпечення можливості розміщення учасників земельних торгів, представників організатора, органів державної влади та місцевого самоврядування, представників засобів масової інформації.

  1. Вимоги до документації, що подається на відбір виконавця земельних торгів:

          Документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На відбір виконавця послуг з підготовки та проведення земельних торгів” із зазначенням об’єкта.

У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з  пропозицією щодо вартості виготовлення документації із землеустрою, нормативної грошової оцінки та терміну виконання таких робіт.

Усі сторінки документів, що надаються претендентом у складі його пропозиції  повинні бути засвідчені посадовими особами претендента відповідно до компетенції та з дотриманням норм чинного законодавства України в сфері оформлювання документів. Документи мають бути без поправок, дописок тощо.

 

 

  1. Перелік підтверджуючих документів, які подаються на відбір виконавців:

– реєстр документів, наданих у складі  пропозиції (за формою згідно з  додатком 1);

– відомості про претендента (за формою згідно з додатком 2);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ;

– інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

для здійснення робіт із землеустрою – наявність у складі учасника за основним місцем роботи не менше двох сертифікованих інженерів-землевпорядників, які є відповідальними за якість робіт із землеустрою та які зареєстровані в Державному реєстрі сертифікованих інженерів-землевпорядників відповідно до Закону України «Про землеустрій»;

для проведення земельних торгів – суб’єкт господарювання повинен мати у складі не менше двох ліцитаторів (за основним місцем роботи або залучених за трудовим договором (на умовах сумісництва, строкового контракту тощо з урахуванням вимог законодавства про працю), ліцитатори повинні мати вищу освіту та відповідні кваліфікаційні сертифікати;

(документальним підтвердженням є копії кваліфікаційних сертифікатів інженера-землевпорядника, кваліфікаційних свідоцтв ліцитаторів).  

В запечатаному конверті подається пропозиція про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях).

         Підготовка лотів включає розроблення документації із землеустрою, нормативної грошової оцінки та агрохімічного паспорта земельних ділянок відповідно до додатку 3.

 

       Субєкти господарювання, що мають право на проведення земельних торгів  можуть подавати  пропозиції на відбір виконавця торгів

до 1200  год. 30.11.2016 року.

Поштова адреса, за якою подаються документи: 43021, Волинська область,               м. Луцьк, вул. Винниченка, 67, каб. 415.

Відомості про місцезнаходження організатора торгів, контактні телефони:  Волинська область, м. Луцьк, вул. Винниченка, 67,  телефон для довідок:                   (0332) 24-02-11, (0332) 24-41-17, факс (0332) 24-40-47.

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ, наданих у складі пропозиції на відбір виконавця торгів

 № з/п                                   Найменування документу № сторінки

 

(посада особи)                                                                          (підпис)                                    (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

Додаток 2

Відомості про Учасника

(для юридичної особи)

Повна назва: _________________________________________________________;

Код ЄДРПОУ (ЗКПО): ________________________________________________;

Юридична адреса: ____________________________________________________;

Поштова адреса: _____________________________________________________;

Телефон: ____________________________________________________________;

Факс: _______________________________________________________________;

Адреса електронної пошти: ____________________________________________;

Профілюючий напрямок діяльності: _____________________________________;

Найменування банку, що обслуговує Учасника: ___________________________;

Поточний (розрахунковий) рахунок: _____________________________________;

МФО: ______________________________________________________________;

Прізвище, ім’я, по-батькові керівника: ___________________________________;

Найменування посади керівника: _______________________________________;

Інша інформація*  ____________________________________________________

 (посада особи)          (підпис)                     (розшифрування підпису (П.І.Б.))

М.П.

 

Додаток 3

Перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які пропонуються для продажу на земельних торгах окремими лотами для ведення товарного сільськогосподарського виробництва                                                 у Волинській області  
 
№ з/п Місце розташування земельної ділянки Площа
земельної
ділянки, га
Угіддя Кадастровий
номер
земельної
ділянки
Підготовка лотів до проведення земельних торгів включає:  
виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) виготовлення технічної документації із землеустрою щодо поділу земельної ділянки виготовлення технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки виготовлення агрохімічного паспорта земельної ділянки  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
1 Володимир-Волинський район, Зимнівська (колишня Льотничівська) с/р 70,7635 рілля 0720583200:00:001:1416 так так так
2 Володимир-Волинський район, Оваднівська с/р 26,9626 (площа ділянки, що виставляється на торги орієнтовно 11 га) рілля 0720584400:00:001:3476  – так так так
3 Володимир-Волинський район, Оваднівська с/р 43,4634 (площа ділянки, що виставляється на торги орієнтовно 20 га) рілля 0720584400:00:001:3478 так так так
4 Рожищенський район, Тихотинська  с/р 19,6738 рілля 0724587000:01:001:0153 так так
5 Рожищенський район, Тихотинська  с/р 7,6978 сіножаті 0724587000:01:002:0144 так так
6 Рожищенський район, Тихотинська  с/р 24,9264 пасовище, сіножаті 0724587000:01:002:0145 так так
7 Рожищенський район, Тихотинська  с/р 42,1450 сіножаті 0724587000:01:001:0152 так так  

 

8 Турійський район, Перевалівська  с/р 6,1864 рілля 0725585300:05:001:0748 так так так  

 

9 Турійський район, Перевалівська  с/р 5,0000 сіножаті _ так так так  

 

 

10 Турійський район, Перевалівська  с/р 14,0000 сіножаті _ так так так  

 

 

 

11 Любомльський район, Згоранська с/р 25,0000 рілля так так так  
12 Любомльський район, Згоранська с/р 20,0000 рілля так так так