Забезпечення всебічного розгляду звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення конституційних прав та законних інтересів громадян є одним із пріоритетних завдань діяльності управління, відповідальним обов’язком його посадових осіб.

  На виконання вимог Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» Головним управлінням Держгеокадастру у Волинській області проводилась робота щодо забезпечення реалізації та гарантування прав громадян на письмове звернення та особистий прийом, обов’язкове одержання обґрунтованої відповіді.

  Юридичним відділом головного управління систематизація звернень громадян проводиться відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 858.

  Так, за 2016 рік до Головного управління Держгеокадастру  у Волинській області всього надійшло 8181 звернення громадян. Найбільше звернень надійшло з Луцького та Ковельського районів. У зверненнях порушувались питання різноманітного характеру, але найчастіше громадяни звертаються з приводу реєстрації земельних ділянок в Державному земельному кадастрі та отримання правовстановлюючих документів на земельні ділянки.

  В Головному управлінні Держгеокадастру у Волинській області за вищезгаданий період на особистому прийомі побувало 106 громадян. Особистий прийом громадян є найбільш ефективною формою роботи органу виконавчої влади з населенням, перш за все тому, що заявник має візуальний та психологічний контакт з керівниками органу влади, що не можливо при листуванні.

  Організація проведення особистих виїзних прийомів керівництвом головного управління проводиться згідно графіку, який затверджується начальником головного управління та направляється до відома керівникам територіальних органів Держгеокадастру в області, оприлюднюється на стендах у Головному управлінні та на веб-сайті головного управління.

  Графік проведення особистого виїзного прийому громадян керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Волинській області затверджено наказом від 25.08.2015 року № 32.

  За результатами розгляду звернень, що надходили на особистих прийомах громадян слід відзначити, що вони розглядалися своєчасно, без порушень строків, установлених законодавством. Не допускалося надання неоднозначних, необґрунтованих, неповних відповідей на звернення громадян.

  За згаданий вище період на адресу головного управління надійшло 104 звернення громадян за дорученням обласної державної адміністрації, обласної ради; 56 – за дорученням Держгеокадастру; 7878 надійшло безпосередньо від громадян; 1 – від правоохоронних органів, прокуратури; 36 – від інших органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

  З усіх письмових звернень, що надійшли на адресу управління 7809 – заяви і клопотання, 48 – скарги, 53 – інформаційні запити.

  Ретельно проводиться робота щодо звернень, які надходять з Урядової гарячої лінії (0-800-507-30-90) в рамках постанови Кабінету Міністрів України № 898 від 12.08.2009 року «Про взаємодію органів виконавчої влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України та державної установи “Урядовий контактний центр”». Протягом 2016 року до Головного управління надійшло 36 таких звернень. Робота зі зверненнями громадян, зареєстрованими Урядовим контактним центром, знаходиться на особистому контролі начальника Головного управління. Інформація щодо наслідків розгляду таких звернень вноситься до бази даних Центру. Також електронні копії листів, якими поінформовано заявників про результати розгляду звернень, розміщуються у базі даних Центру.

  Також, проводиться робота щодо звернень громадян, які надходять до Головного управління з Гарячої лінії Держгеокадастру. Протягом 2016 року надійшло 45 звернень громадян, які розглянуто у встановлені терміни.

  Керуючись вимогами Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109, на виконання рішення колегії обласної державної адміністрації від 20 січня 2015 року, з метою вжиття додаткових заходів щодо поліпшення рівня організації роботи із зверненнями громадян, спрямованих на вдосконалення реалізації конституційного права громадян на звернення до органів виконавчої влади, посадових і службових осіб цих органів, оскарження їх дій та бездіяльності, відновлення порушених прав і законних інтересів громадян, у Головному управлінні Держгеокадастру утворена постійно діюча комісія з питань розгляду звернень громадян.

  З метою зменшення кількості звернень та скарг громадян головним управлінням та управліннями (відділами) Держгеокадастру у районах (містах) проводиться роз’яснення норм чинного законодавства у засобах масової інформації, організація прийому громадян, письмові роз’яснення органам місцевого самоврядування щодо спірних питань земельного законодавства.

  Юридичною службою головного управління ведеться сторінка на веб-сайті головного управління, на якій постійно публікуються всі актуальні новини земельного законодавства.

  Організація роботи по своєчасному та об’єктивному розгляду звернень громадян, задоволенню їх законних прав та інтересів є важливим напрямком роботи управління. Тому питання дотримання Закону України “Про звернення громадян”, указу Президента від 07.02.2008 року № 109 знаходяться на особливому контролі керівництва управління та начальників відділів, а головним критерієм оцінки якості роботи – є зменшення кількості повторних звернень, скарг на роботу структурних підрозділів Головного управління та територіальних органів Держгеокадастру у Волинській області.