Бюджетна установа придбала матеріали для проведення косметичного ремонту власними силами. Як оформити проведення такого ремонту в обліку, як списувати матеріали для ремонту та на підставі яких документів?

Для відображення операцій із проведення косметичного ремонту в бухгалтерському обліку слід застосовувати норми Інструкції з обліку запасів бюджетних установ, затвердженої наказом Держказначейства від 08.12.2000 р. № 125 (далі – Інструкція № 125).

Будівельні матеріали, придбані для проведення капітального чи поточного ремонту, обліковуються на субрахунку 234 «Господарські матеріали і канцелярське приладдя» і зберігаються, як правило, на складі установи. Зі складу будматеріали видаються працівникові бюджетної установи, з яким укладено договір про повну матеріальну відповідальність (наприклад, завгоспу, сестрі-хазяйці тощо). Їх видача здійснюється на підставі накладної (вимоги), призначеної для оформлення надходження запасів на склад та видачі зі складу, а також для внутрішнього переміщення запасів в установі (п. 56 Інструкції № 125). Така накладна (вимога) оформлюється за типовою формою № З-3, затвердженою наказом Держказначейства від 18.12.2000 р. № 130.

Накладна (вимога) виписується бухгалтерією у двох примірниках та затверджується керівником установи. Один примірник призначений для отримання матеріальних цінностей зі складу, а другий – для обліку цих цінностей за місцем їх використання. Оформлені розпискою отримувача накладні (вимоги) передаються до бухгалтерії з реєстром.

Використання матеріалів для проведення косметичного ремонту необхідно підтвердити актом, який буде підставою для списання матеріалів для ремонту. В акті вказуються обсяги проведених робіт, кількість витрачених матеріалів, їх ціна та вартість. Акт складається постійно діючою комісією, призначеною наказом керівника установи, і затверджуються керівником установи.