Із 22 січня 2016 року діють зміни до порядку казначейського обслуговування бюджетників, які фінансуються з Державного бюджету
26.01.16 Міністерство фінансів України наказом від 10.12.2015 р. № 1125 (чинний із 22.01.2016 р.) уніс зміни до Порядку казначейського обслуговування державного бюджету за витратами.
Документом, зокрема, передбачено таке:
1. Викладено в новій редакції форми документів:
– платіжне доручення;
– реєстр на відкриття асигнувань (виділення коштів) із загального фонду державного бюджету по державному боргу/виконанню державою гарантійних зобов’язань за позичальників, що отримали кредити під державні гарантії;
– реєстр змін зведення показників спеціального фонду;
– зведення показників спеціального фонду.
2. У разі застосування системи дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства — Казначейство» між розпорядниками бюджетних коштів (одержувачами бюджетних коштів) та органами Казначейства здійснюється обмін документами в електронному вигляді, у т.ч. електронними документами. У разі неможливості передавання документів в електронному вигляді з технічних причин або в інших випадках, визначених законодавством, до органу Казначейства подаються документи на паперових та електронних носіях.
3. У разі внесення змін до спецфонду кошторису, розпорядники бюджетних коштів разом із довідкою про зміни до кошторису подають до органу Казначейства зведення показників спеціального фонду кошторису із зазначенням суми змін.
4. Розпорядник бюджетних коштів (одержувач бюджетних коштів) має право в будь-який час до переказу коштів із його рахунка відкликати платіжні доручення з органу Казначейства, що його обслуговує. Платіжні доручення відкликаються лише в повній сумі. Для відкликання платіжного доручення до органу Казначейства подається лист за підписом посадової особи розпорядника бюджетних коштів (одержувача бюджетних коштів), яка має право першого підпису на розрахункових документах.
5. При проведенні операцій в іноземній валюті розпорядниками бюджетних коштів складається довідка про операції в іноземній валюті, яка подається на паперових та електронних носіях до органу Казначейства протягом трьох робочих днів місяця, що настає за звітним, за кожним видом (кодом) іноземної валюти окремо.