Для збору, аналізу інформації та визначення вразливих до корупції функцій та процесів Держгеокадастру запрошуємо прийняти участь в анонімному опитуванні (анкетуванні) зовнішніх заінтересованих сторін Держгеокадастру.

Зовнішні заінтересовані сторони – фізичні та/або юридичні особи, їх об’єднання, інші суб’єкти, які не є внутрішніми заінтересованими сторонами, з якими Держгеокадастр взаємодіє або може взаємодіяти в процесі виконання своїх функцій

Анкета анонімна. В анкеті не потрібно зазначати прізвище чи ініціали, інші ідентифікуючі відомості. Всі отримані відомості будуть використовуватися виключно в узагальненому вигляді для ідентифікації корупційних ризиків в діяльності Держгеокадастру.

Відповідно до пункту 9 розділу ІІІ Методології, для збору, аналізу інформації та визначення вразливих до корупції функцій та процесів на офіційному веб-сайті Держгеокадастру (https://land.gov.ua) у розділі «Запобігання корупції» у рубриці «Оголошення» розміщено форми анонімного опитування (анкетування) зовнішніх заінтересованих сторін (фізичні та /або юридичні особи, їх об’єднання, інші суб’єкти, які не є внутрішніми  заінтересованими сторонами, з якими організація взаємодіє або може взаємодіяти в процесі виконання своїх функцій).

Запрошуємо взяти участь в анонімному опитуванні, перейшовши за посиланням https://land.gov.ua/anonimne-opytuvannya-anketuvannya-zovnishnih-zainteresovanyh-storin-derzhgeokadastru/