1. 1.Головним управлінням Держкомзему у Волинській області за 9 місяців 2012 року забезпечено безумовне виконання завдань передбачених Планом заходів щодо попередження та профілактики корупційних діянь в Головному управлінні Держкомзему у Волинській області та управліннях (відділах) Держкомзему у районах та містах Волинської області на 2012 рік.
  2. 2. Відповідно до ст. 11 Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції», Указу Президента України «Про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування», наказу Держземагентства України від 07.02.2012 року № 53, наказом Головного управління від 13.03.2012 року № 28-к затверджено Положення про порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави в Головному управлінні Держкомзему у Волинській області.

3. Головним спеціалістом з запобігання та протидії корупції Головного управління Держкомзему у Волинській області Потерлевич Наталією Олександрівною, у складі робочої групи з проведення аудиту було проведено оцінка ефективності організації роботи щодо виконання вимог антикорупційного законодавства та Плану заходів щодо запобігання і протидії корупції у управліннях (відділах) Держкомзему у районах (містах) Волинської області на 2012 рік в управліннях Держкомзему у Любешівському та Шацькому районах Волинської області.

4. За вказівкою Головного управління Держкомзему у Волинській області від 17.09.2012 № 01-09-13/3557, з метою проведення профілактичної роботи щодо зміцнення дисципліни та законності серед працівників управлінь (відділів) Держкомзему у містах (районах) Волинської області, у вересні 2012 року проводились збори трудових колективів управлінь (відділів) на яких вивчалось нове та діюче антикорупційне законодавство.

5. Інформації про заходи, що вживаються Головним управлінням Держкомзему у Волинській області, управліннями (відділами) у районах (містах) області з виконання антикорупційного законодавства розміщуються на офіційному веб-сайті Головного управління Держкомзему Волинської області та його територіальних органів.

6. На виконання наказу Держземагентства України від 06.03.2012 року № 97 «Про попередження щодо встановлених чинним законодавством обмежень, що спрямовані на запобігання і протидію корупції» наказом Головного управління Держкомзему у Волинській області від 29.03.2012 року № 33-к затверджено Попередження про встановлені законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання та протидії корупції» обмеження, пов’язані з прийняттям на державну службу та її проходженням. Попередження про спеціальні обмеження щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби, зберігаються в особових справах державних службовців. Також, на виконання наказу Головного управління від 29.03.2012 року № 33-к «Про попередження щодо встановлених чинним законодавством обмежень, що спрямовані на запобігання та протидію корупції» відділом кадрової роботи, професійної підготовки та підвищення кваліфікації Головного управління забезпечується подання претендентами на зайняття посад державних службовців в органи Держкомзему інформації про працюючих органах Держземагентства близьких осіб.

7. Узагальнюючи практику реагування на корупційні діяння та пов’язані з ним правопорушення, слід зазначити, що за січень-вересень 2012 року в Головному управлінні Держкомзему у Волинській області і його територіальних підрозділах відсутні випадки виявлення корупційних правопорушень, немає осіб, які притягнуті до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності в установленому законом порядку за вчинення корупційних правопорушень.

8. Аналізуючи пропозиції, що надходять від громадян на гарячу лінію, слід відмітити, що керівництво та спеціалісти управлінь (відділів) Держкомзему у Волинській області забезпечують всебічний розгляд звернень громадян, порушених у них проблем, оперативне їх вирішення, задоволення законних прав та інтересів громадян та посилюють персональну відповідальність посадових осіб згідно із Законом України „Про звернення громадян” за належну організацію роботи зі зверненнями громадян та результати вирішення порушених у них питань.

9. Відповідно до наказу Держкомзему від 24.02.2010 року № 197Головним управлінням, забезпечується невідкладне надсилання до Держкомзему термінових повідомлень про факти із ознаками правопорушень та злочинів, які вчиняються працівниками Головного управління, управлінь (відділів) Держкомзему у районах та містах. Встановлено обов’язковість подання управліннями (відділами) Держкомзему у містах (районах) Волинської області інформації про результати розгляду повідомлень – у разі виявлення випадків корупції та проведені службових розслідувань – до Головного управління Держкомзему Волинської області для подальшого узагальнення.

10. Відповідно до Законів України “Про державну службу”, “Про засади запобігання і протидії корупції” та Плану заходів Головного управління Держкомзему у Волинській області на 2012 роки, спрямованих на боротьбу з корупцією, питання профілактики корупційних проявів серед державних службовців протягом 9 місяців 2012 року перебували на постійному контролі керівництва Головного управління Держкомзему у Волинській області.