Шановні колеги!
На порталі Держгеокадастру відкрито захищений канал зв’язку для повідомлень про можливе вчинення працівниками Держгеокадастру правопорушень, пов’язаних з корупцією, або інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (посилання).
Інформація про особу, яка надіслала повідомлення, є конфіденційною і не підлягає розголошенню.
Надана Вами інформація буде перевірена Управлінням запобігання та виявлення корупції та використовуватиметься керівництвом Держгеокадастру для прийняття рішення відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
Інформація у повідомленні має містити одну або декілька з таких ознак:
порушення обмежень щодо отримання подарунка, передбачені статтею 23 Закону;
запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;
порушення вимог щодо обмеження спільної роботи близьких осіб, передбачені статтею 27 Закону;
порушення вимог стосовно обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, передбачені статтею 25 Закону;
недотримання актів законодавства з питань етичної поведінки;
порушення встановлених Законом обмежень щодо одержання пільг, послуг і майна органами державної влади;
порушення вимог фінансового контролю, передбаченого статтями 45-46, 48-52 Закону.

УВАГА! Повідомлення підлягають розгляду за наявності таких реквізитів:
прізвища, ім’я, по батькові особи, яка ймовірно вчинила правопорушення, її посада та місце роботи;
тексту повідомлення, що містить інформацію про факти вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, іншого порушення Закону, яка може бути перевірена;
прізвища, ім’я, по батькові, адреси та підпису особи, яка надіслала повідомлення (повідомлення може бути подано анонімно).
Зразок форми Повідомлення про корупцію (посилання)

Стаття за посиланням з джерела – http://portal.land.gov.ua/na-portali-derzhgeokadastru-vidkrito-zaxishhenij-kanal-zvyazku-dlya-povidomlen-pro-mozhlive-vchinennya-pracivnikami-derzhgeokadastru-pravoporushen-povyazanix-z-korupciyeyu-abo-insh/