26.04.2015 введено в дію Закон України “Про запобігання корупції” від 14.10.2014 №1700-VII. Він замінив Закон України “Про засади запобігання і протидії корупції”, який втратив чинність, крім положень щодо фінансового контролю, які втрачають чинність з початком роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої новим Законом.

Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, приймається рішення Національного агентства з питань запобігання корупції. До початку роботи цієї системи суб’єкти декларування подаватимуть декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”. Зазначені декларації підлягають оприлюдненню в порядку, встановленому Законом України “Про засади запобігання і протидії корупції”.

Новим антикорупційним законом, зокрема, передбачено наступні нововведення:

– створюється Національне агентство з питань запобігання корупції, яке займатиметься формуванням і реалізацією державної антикорупційної політики;

– матиме місце зовнішнє врегулювання конфлікту інтересів, яке здійснюється шляхом: усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів; застосування зовнішнього контролю за виконанням особою відповідного завдання, вчиненням нею певних дій чи прийняття рішень; обмеження доступу особи до певної інформації; перегляду обсягу службових повноважень особи; переведення особи на іншу посаду; звільнення особи;

– суб’єктами декларування щорічно до 1 квітня подаватиметься шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

– Національне агентство забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, на офіційному веб-сайті Національного агентства;

– повна перевірка декларації здійснюватиметься протягом 90 днів із дня подання декларації і полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення;

– Національне агентство здійснюватиме вибірковий моніторинг способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам згідно з декларацією особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

– в обов’язковому порядку антикорупційна програма затверджується керівниками державних, комунальних підприємств, господарських товариств (у яких державна або комунальна частка перевищує 50 %), де середньооблікова чисельність працюючих за звітний (фінансовий) рік перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу від реалізації продукції (робіт, послуг) за цей період перевищує 70 млн. грн;

– значно збільшуються обсяги відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією.

Також втратив чинність Закон України “Про правила етичної поведінки”. Правила етичної поведінки унормовані розділом VI Закону України “Про запобігання корупції”.