Повідомити про корупційне правопорушення

До уваги!

            У разі коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками Головного управління Держгеокадастру у Волинській області,  за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити Головне управління Держгеокадастру у Волинській області та/або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

            Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави (частини 2, 3 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).

Гарантії державного захисту викривачів

Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень

Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність

            Вимоги до повідомлень (у тому числі анонімних) про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом.

            Повідомлення підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація містить фактичні дані, що вказують на можливе вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, інших порушень цього Закону, які можуть бути перевірені.

            Попередня перевірка інформації здійснюється у строк не більше ніж 10 робочих днів

            Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

            Повідомлення може бути подано:

  • письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу Головного управління Держгеокадастру у Волинській області: вул. Винниченка 67, м. Луцьк, 43000;
  • у скриньку для кореспонденції  Головного управління Держгеокадастру у Волинській області;
  • електронною поштою на адресу vl.anticor@land.gov.ua (зразок повідомлення про корупцію);
  • за цією онлайн формою;
  • на особистому прийомі громадян керівника Головного управління Держгеокадастру у Волинській області  (графік);
  • за телефоном 0332 749111.

            Відповідальним за розгляд повідомлень викривачів є головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Волинській області  тел.: (0332) 749 111, електронна адреса: vl.anticor@land.gov.ua.

            Надана Вами інформація  використовуватиметься керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Волинській області  як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».

            У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону начальник Головного управління Держгеокадастру у Волинській області вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.

            Інформація про результати розгляду повідомлень викривачів

            Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.

            Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.